1
Çerez Politikası
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Çerez Politikası
ÇEREZ POLİTİKASI
Teknik olarak bilgisayarınızın sabit sürücüsünde yer alan web gezgininde saklanan bilgi dosyaları veya parçaları olan “çerez”ler (bilgi blokları) bulunmaktadır. Internet sitemiz, “çerez”leri, ziyaret edilen özel site alanları ve internet sitesinde yararlanılan hizmetler gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgiler, kullanıcıların ilgilendiği ve ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri değiştirebilmek için toplanmaktadır. İnternet sitesini, gelecek faaliyetlerinin hızlandırılmasına yardım etmek için bu “Çerez”ler de kullanılabilir. Bu site, yeniden kullanılmasında, aynı bilginin bir kez daha kullanıcıya sorulmasından kaçınmak için verilen Kişisel Bilgileri tanıyabilir. Bilgisayarınızda kullandığınız birçok web gezgini programı (Firefox, Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer), bir “çerez”i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen “çerez”leri reddetmek veya “çerez” gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcı kendi web gezginini ayarlayabilmektedir. İlgili ayarlar ve değiştirilmesi hakkında “Çerezlerin Silinmesi veya Engellenmesi” bölümüne bakabilirsiniz. Ziyaret edilen sitede “çerez”leri reddetmek, sitenin bazı alanlarına erişimi veya ziyaret sırasında kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.
Ek olarak, işbu internet sitesinin tanıtımı sürekli olarak geliştirilmektedir. Web sitesine hangi zamanlarda erişim sağlandığı tespit edilerek web sitesinin etkinlik testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Site ölçüm istatistikleri, kullanıcının web site deneyiminin kişiselleştirilmesinin yanında, – isimsiz ve bütünsel olarak – web sitesinin kullanımı ile ilgili istatistiklerin değerlendirilmesi için kullanılabilir. Kullanıcının IP adresi (İnternet’te bilgisayarınız için tayin edilen bir kimlik numarası), kullanmakta olduğu web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğu işletim sistemi gibi kullanıcıya ait bilgisayar ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve kişisel bilgilere ulaşılabilir. Bu, web sitesinin, ziyaretçiler için en iyi web deneyimini sunmasını ve etkili bilgi kaynakları oluşturmak için gereklidir.
Ziyaret edilen bazı sayfalar, internet sitemizin tanıtım faaliyetlerini ve internet sitesinin geliştirilmesini doğrudan destekleyen üçüncü şahıslarla paylaşılabilecek, piksel etiketlerin kullanımı yolu ile bilgi toplayabilecektir. Ziyaretçilerin internet sitesi kullanım bilgileri, işbu internet sitesi tarafından internet manşetlerinin daha iyi hedeflenmesi amacıyla, Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir. Toplanan bilgiler kişinin kimliğinin belirlenmesine imkan tanımamaktadır.
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu, tarafına iletilen bilgileri, mevcut veya üçüncü şahıslardan alınan diğer bilgilere ilave edebilmektedir. Bununla kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha çok hedeflenen ürün ve hizmetler sunmak için pazarlama amaçlı olarak faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Google Adwords ve/veya benzeri tüm uygulamalar kullanılarak yapılacak reklamasyon, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler de pazarlama amaçlı faaliyetler içinde değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, Google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi Google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir.

Çocukların Erişimi
Bu internet sitesi, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacını gütmemektedir. Bu site, çocuklara, sitede veya reklamlarda bu tür bilgi vermemeleri için uygun olan durumlarda yol gösterecektir. Bir çocuk tarafımıza teşhis edilebilir kişisel bir bilgi temin ettiği takdirde, söz konusu çocuğun ebeveyni tarafımıza bilgi@modernbursakurs.com adresinden ulaşabilir. Bu bilginin, Okul kayıtlarımızdan silinmesi istenirse, çocuk ile ilgili bilgilerin veri tabanımızdan silinmesi için gerekli çabayı göstereceğimizi bildiririz.

Çerezlerin Silinmesi veya Engellenmesi
Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezler hakkında www.allaboutcookies.org adresinden genel bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kullanmış olduğunuz internet gezginine ilişkin olarak aşağıdaki adreslerden de bilgi edinilebilecektir.
• Chrome: “https://support.google.com/chrome/?hl=tr#topic=3227046”
• Firefox: “https://support.mozilla.org/tr/”
• Internet Explorer: “https://support.microsoft.com/tr-tr/product/internet-explorer”
• Safari: “https://support.apple.com/tr-tr/HT201265”

2
GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
BÜYÜK FEN ANADOLU LİSESİ olarak kişisel verilerin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu itibarla, Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.
1. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.
2. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Kişisel verileriniz,Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri birimleri, web sitesi, sosyal medya mecraları, sadakat programları başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.
Hatırlatmak isteriz ki, Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’na ait olan https://www.modernbursakurs.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir.www.modernbursakurs.com  ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.
Modernbursa Kişisel Gelişim Kursu size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.
İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu sahibi olduğu www.modernbursakurs.com aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.
3. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:
işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
müşterilerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’na ait binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
4. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu kişisel verilerin işlenmesinde
I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
II) doğru ve gerektiğinde güncel olma
III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
ilkelerini gözetmektedir.
Bu ilkeler doğrultusunda Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu ile paylaşılan kişisel veriler, Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun gözetimi ve kontrolü altındadır. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.
5. Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere  mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Kişisel verileriniz Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerdenModern Bursa Kişisel gelişim Kursu sorumlu olmadığını beyan eder.
6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’na iletmeniz durumunda Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’na talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi iletebilirsiniz.
7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?i
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu’nun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Modern Bursa Kişisel gelişim Kursu ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

MODERN BURSA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU